Оранжево вино 0.750л

24,99лв.

Вино, получено от сорта Ркацители, традиционен сорт грозде за производството на този вид вино, отгледано върху  богата  на варовик и наноси почва на 6 милиона години.

Създадено по познатата технология, като времето за настойване е невероятно кратко, 33 дена, поради бързото получаване на необходимия цвят. Комбинацията на избрания клон Ркацители и тероар е причина за едно от най-типичните оранжеви вина на България, заради по – малкото съдържание на феноли и други вещества, екстрахирани при класическия технологичен режим.

Ароматите на този нов стил вино, а именно – хвойна, нарцис, натъртена ябълка, карамел и дългото ехо

в послевкуса,  правят това вино разбираемо за съвременния начин на живот.

Wine obtained from the Rkatsiteli variety, a traditional grape variety for the creation of this type of wine, grown on limestone and laying soil 6 million years old.

Created by a well-known technology, the infusion time is incredibly short, 33 days, due to the fast obtaining of the required color. The combination of the selected branch Rakateli and terroir is the reason for one of the most typical orange wines in Bulgaria, due to – low content of phenols and other substances extracted in the classical technological regime.

Flavor this new style of wine, namely juniper, narcissus, grated apple, caramel and long echo

Category:
Select your currency
BGN Bulgarian lev